Polityka pieniężna, finanse

Blog poświęcony polityce pieniężnej oraz finansom

Spółki osobowe i kapitałowe

Spółki osobowe to między innymi spółka jawna, spółka komandytowa, spółka komandytowo – akcyjna, spółka partnerska, natomiast do spółek kapitałowych zaliczamy spółkę akcyjną oraz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wspólnicy spółek osobowych prawa handlowego to osoby fizyczne. Wspólnicy w spółce jawnej, partnerskiej, za zobowiązania spółki odpowiadają całym swoim majątkiem, w spółce komandytowej i komandytowo - akcyjnej  całym majątkiem odpowiada komplementariusz.  W spółkach osobowych każdy wspólnik (chyba, że umowa spółki przewiduje inaczej) może ją reprezentować i prowadzić sprawy spółki. Wszystkie spółki wymagają też wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej.

Spółki kapitałowe cechuje przede wszystkim posiadanie kapitału zakładowego. Spółki kapitałowe posiadają osobowość prawną, a wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania (jak w przypadku spółek osobowych) całym swoim majątkiem. Prowadzeniem spraw spółki zajmuje się zarząd, który jest powoływany uchwałą wspólników. Oczywiście członkami zarządu mogą być zarówno wspólnicy jak i osoby trzecie.

Jeżeli wymaga tego sytuacja, spółki prawa handlowego mogą zostać przekształcone. Jest to proces, który pozwala zmienić formę prawną spółek. Firmy, które zajmują się pomocą w przekształcaniu spółek cechują się niezawodnością oraz ogromną wiedzą z zakresu prawa. Jedną z nich jest  http://przeksztalcanie-spolek.eu/. Wszyscy klienci mogą być pewni, że wszystko zostanie przeprowadzone w sposób bezpieczny i dokładny.